Hukuk Danışmanlığı

11.04.2021 17:21

Yönetimin hizmetlerimiz arasında bulunan ve sitenin yönetilmesinde önemli bir yer teşkil eden Hukuk Danışmanlığıdır.

Hukuki hizmetler;

  • Danışmanlık Hizmetinin dışında, Sitelerde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanmasının sağlanması,<">
  • Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması,
  • Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması,
  • Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması,
  • Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması,
  • Genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanmasıdır.