Güvenlik Hizmetleri

12.04.2021 15:07

Apartman ve Sitelerde Güvenlik 5188 sayılı yasa gereğince sağlanır.

Güvenlik Hizmetleri;

  • Sitede can ve mal güvenliğinin korunması,
  • Site giriş ve çıkışların kontrol altında tutulması,
  • Siteye yönelik tehdit ve risk faktörlerinin önlenmesi,
  • Sitedeki güvenlik kamera kayıtlarının kontrolün sağlanması ve arşiv kayıtlarının yapılması,
  • Plaka tanıma sisteminin yürütülmesi, raporlanması ve kayıtların saklanması,
  • Otopark, spor alanları, sosyal tesis ve havuzlarda, peyzaj alanlarında devriye hizmetlerinin verilmesi,
  • Siteye giriş yapan nakliyeci, yardımcı personelin giriş çıkış kayıtlarının tutulması, gerekiyorsa nezaret edilmesi ve bu kayıtlar ile ilgili tüm raporların yönetime sunulması,