Muhasebe Danışmanlığı

19.02.2020 21:00

Şeffaf yönetim ilkemiz gereği, istediğiniz zaman gelir/gider, masraf, ödemeler gibi kalemlerin yanı sıra kendi hesaplarınızı da kontrol edebileceğiniz sistemlerin teminini sağlayacağız.

Muhasebe Danışmanlığı Hizmetleri;

  • Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması,
  • İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı,
  • Site personelinin tüm yasal işlemleri yapılması ile ücretlerinin ödenmesi,
  • Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi,
  • Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda duyurulması,
  • Kat malikleri ve denetim kuruluna 3 aylık faaliyet raporunun sunulması,
  • Yıllık faaliyet raporunun yıl sonunda genel kurula sunulması,
  • Resmi defterlerin yıl sonunda notere kapattırılması,
  • Gelir ve Giderlerin günlük deftere kaydı, kolay bir şekilde tüm malikler tarafından web üzerinden görüntülenebilmesi,
  • Aidatların web sitemizden Mail Order sistemi sayesinde Kredi Kartı ile rahatça ödenebilmesini sağlamaktadır.